1% dla szkoły

Przekaż 1% podatku
na działalność Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie!

Przekazywanie odpisu podatkowego 1% umożliwia pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele i Sympatycy naszej szkoły,

prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz pomocy naszej szkole. Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37, nr KRS 0000062676 oraz Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej i realizację zadań edukacyjno-wychowawczych. Poniżej pokazany został wzór poprawnego wypełnienia odpowiedniej pozycji w formularzu podatkowym PIT -– PIT 28, 36, 37,38:

Dla przekazania 1 procentu podatku wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę formularza PIT (28, 36, 37,38) a następnie wypełnić oświadczenie i przekazać je do sekretariatu szkoły (Wasze oświadczenia pomogą nam weryfikacji przekazanego szkole odpisu).

Z góry serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia, wierząc, że razem jesteśmy w stanie uczynić naszą szkołę piękniejszą, nowocześniejszą i przyjaźniejszą młodzieży.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
SP w Orzeszkowie

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą Szkołą, tel. 71 3896194.

Uczniowie czekają na 1 % od Ciebie:) dziękujemy 

Nr konta Koła Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Orzeszkowie:

Orzeszków 9; 56-160 Wińsko

51 1020 5242 0000 2602 0296 8907   PKO BP w Wołowie

Więcej informacji: e-mail: j.wdowiak@sporzeszkow.pl