11 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona roli izb regionalnych w edukacji, zorganizowana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego w procesie nauczania. Program konferencji obejmował szereg interesujących prelekcji oraz prezentacji, m.in. wystąpienie dr. Marcina Musiała z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu na temat Izby Pamięci przy szkole oraz obserwacje z realizacji projektu „Ocalone dziedzictwa”, a także prezentację publikacji „Scenariusze lekcji i materiały edukacyjne do prowadzenia edukacji regionalnej” przygotowanej przez zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Konferencja była też okazją do rozstrzygnięcia konkursu literackiego oraz prezentacji przykładowych zajęć zrealizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem eksponatów izby regionalnej.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z Powiatu Wołowskiego, którzy pełnią istotną rolę w promowaniu edukacji regionalnej na terenie swojego działania.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Wołowie, Koordynatorzy projektu „Ocalone dziedzictwa” Regionalne izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych ,Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, doradcy metodyczni PCE serdecznie zachęcają do korzystania z opracowanych konspektów lekcji i współpracy nad rozwijaniem nowych metod nauczania opartych na lokalnym dziedzictwie kulturowym. Scenariusze w formie plików PDF dostępne są tutaj:

  1. Zasoby edukacyjne Izby regionalnej im. Cathleen Ward w Orzeszkowie
  2. Zasoby projektu Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych