21 czerwca, 2021

Nauczyciele rok szkolny 2020/21

BYĆ NAUCZYCIELEM.

Uczyć dodawania, odejmowania, stawiania liter,
stulania liter w słowa,
układania słów w zdania poprawne stylistycznie.
Potem w domu siedzieć bez końca nad zeszytami
przy poprawianiu głupich błędów. I troszczyć się
ustawicznie o dzieci ...,
Być im jak matka, jak ojciec, jak koleżanka, jak kolega.
Uczyć zachowania się, wyrażania się, jedzenia,
higieny. Poprawiać kokardy, włosy, fartuszki,
wycierać nosy, zawiązywać sznurowadła.
Upominać. Bez końca upominać serdecznie.


Być aktorem, klownem, spowiednikiem, prorokiem.
Widzieć tydzień za tygodniem, rok za rokiem jak
dziecko nieporadne, bałaganiarskie zmienia się, pięknieje,

szlachetnieje, staje się coraz bardziej człowiekiem.
Aż do końca klasy, szkoły. Wtedy
kwiaty, łzy, wierszyki, słowa pożegnania,
skurcz w gardle. Jeszcze przelotne wizyty,
zanikające listy. Aż kolejne twoje dziecko tonie w tłumie.

Potem powrócić do klasy i następnym dzieciom
być jak najbliższy człowiek na świecie. ks Mieczysław Maliński 

Joanna Matysiewicz

 • nauczanie zintegrowane
 • wychowawca klasy I
 • opiekun SKO
 • opiekun kroniki dotyczącej poetki Karoliny Kusek
 • protokolant
 • przewodnicząca zespołu do spraw szkolnictwa specjalnego 

Bożena Zarazińska

 • nauczyciel matematyki w klasach 
 • nauczyciel informatyki w klasach 
 • wychowawca klasy VII
 • opiekun szkolnego sklepiku
 • lider WDN
 • administrator strony internetowej szkoły
 • przewodnicząca zespołu- matematyczno- przyrodniczego

Małgorzata Bielecka

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • wychowawca klasy III
 • przewodnicząca Szkolnego Koła Wolontariatu
 • koordynator zadań profilaktyczno-zdrowotnych

Julianna Wdowiak 

 • Nauczyciel religii, techniki, WDŻ
 • wychowawca klasy VI
 • logopeda
 • koordynator d/s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Anna Mazur

 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii i plastyki
 • opiekun szkolnej biblioteki
 • społeczny zastępca dyrektora
 • rzecznik praw ucznia
 • opiekun szkolnego sklepiku
 • przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji 

Anna Horbińska

 • nauczyciel języka niemieckiego

Joanna Bochenek

 • nauczyciel języka angielskiego

Ewelina Agnieszka Skoczyńska

 • nauczyciel języka niemieckiego 

Marta Szwiec- Pater

 • nauczyciel klasy II
 • koordynator zespołu do spraw bezpieczeństwa

Aneta Krawiec

 • nauczyciel przedszkola
 • administrator przedszkolnej strony na portalu społecznościowym Facebook

Katarzyna Kilanowska

 • nauczyciel przedszkola

Ewa Maćkowska

 • nauczyciel wspomagający
 • nauczyciel doradztwa zawodowego
 • zajęcia rewalidacyjne

Szymon Czyżowicz

 • nauczyciel wychowania fizycznego klasy 
 • gimnastyka korekcyjna
 • wychowawca klasy IV
 • koordynator zadań profilaktyczno- zdrowotnych 

Katarzyna Więcek

 • nauczyciel języka polskiego klasy 
 • wychowawca klasy VIII
 • opiekun Samorządu Szkolnego Uczniowskiego
 • przewodnicząca zespołu humanistycznego 

Dariusz Kucner

 • pedagog szkolny

Grażyna Studenna 

 • nauczyciel fizyki i chemii
 • przewodnicząca zespołu d/s kształcenia na odległość
 • koordynator e-dziennika

Marta Wasilewicz 

 • wychowawca „zerówki” 

Małgorzata Wincenciak- Podbucka 

 • nauczyciel historii
 • administrator szkolnej strony na portalu społecznościowym Facebook

Artur Chytła

 • nauczyciel muzyki 

Anna Kubiak

 • psycholog szkolny 

Tomasz Wołoch

 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Marta Masłowka

 • pomoc nauczyciela w przedszkolu 

Kamila Zalas

 • opiekun świetlicy szkolnej 

Zobacz stronę

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast