Nauczyciele rok szkolny 2023/24

BYĆ NAUCZYCIELEM.

Uczyć dodawania, odejmowania, stawiania liter,
stulania liter w słowa,
układania słów w zdania poprawne stylistycznie.
Potem w domu siedzieć bez końca nad zeszytami
przy poprawianiu głupich błędów. I troszczyć się
ustawicznie o dzieci ...,
Być im jak matka, jak ojciec, jak koleżanka, jak kolega.
Uczyć zachowania się, wyrażania się, jedzenia,
higieny. Poprawiać kokardy, włosy, fartuszki,
wycierać nosy, zawiązywać sznurowadła.
Upominać. Bez końca upominać serdecznie.


Być aktorem, klownem, spowiednikiem, prorokiem.
Widzieć tydzień za tygodniem, rok za rokiem jak
dziecko nieporadne, bałaganiarskie zmienia się, pięknieje,

szlachetnieje, staje się coraz bardziej człowiekiem.
Aż do końca klasy, szkoły. Wtedy
kwiaty, łzy, wierszyki, słowa pożegnania,
skurcz w gardle. Jeszcze przelotne wizyty,
zanikające listy. Aż kolejne twoje dziecko tonie w tłumie.

Potem powrócić do klasy i następnym dzieciom
być jak najbliższy człowiek na świecie. ks Mieczysław Maliński 

Joanna Matysiewicz

 • nauczanie zintegrowane
 • wychowawca klasy I
 • przewodnicząca zespołu do spraw szkolnictwa specjalnego 
 • zajęcia rewalidacyjne

Bożena Zarazińska

 • nauczyciel matematyki w klasach IV- VIII
 • nauczyciel informatyki w klasach IV- VIII
 • wychowawca klasy IV
 • lider WDN
 • administrator strony internetowej szkoły
 • przewodnicząca zespołu- matematyczno- przyrodniczego

Maria Fojudzka

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • wychowawca klasy III

Julianna Wdowiak 

 • Nauczyciel religii, techniki, WDŻ
 • wychowawca klasy VII
 • logopeda
 • koordynator d/s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • przewodnicząca Szkolnego Koła Wolontariatu
 • zajęcia rewalidacyjne

Anna Mazur

 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii i plastyki
 • wychowawca klasy VI
 • opiekun szkolnej biblioteki
 • rzecznik praw ucznia
 • przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji 

Joanna Bochenek

 • nauczyciel języka angielskiego
 • nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Oświeczyńska

 • nauczyciel języka angielskiego

Marta Szwiec- Pater

 • nauczyciel klasy II
 • koordynator zespołu do spraw bezpieczeństwa

Marta Wasilewicz

 • nauczyciel wspomagający

Aneta Krawiec

 • nauczyciel przedszkola

Katarzyna Kilanowska

 • nauczyciel przedszkola

Ewa Maćkowska

 • nauczyciel wspomagający
 • nauczyciel doradztwa zawodowego
 • zajęcia rewalidacyjne

Agata Szkołut

 • nauczyciel wychowania fizycznego klasy IV- VIII
 • gimnastyka korekcyjna
 • koordynator zadań profilaktyczno- zdrowotnych 

Katarzyna Więcek

 • nauczyciel języka polskiego klasy IV- VIII
 • wychowawca klasy V
 • opiekun Samorządu Szkolnego Uczniowskiego
 • przewodnicząca zespołu humanistycznego 

Dariusz Kucner

 • pedagog szkolny
 • dyrektor szkoły

Grażyna Studenna 

 • nauczyciel fizyki i chemii klasy VII
 • przewodnicząca zespołu d/s kształcenia na odległość
 • koordynator e-dziennika

Martyna Kasińska 

 • wychowawca “zerówki” 

Małgorzata Wincenciak- Podbucka 

 • nauczyciel historii, wos
 • administrator szkolnej strony na portalu społecznościowym Facebook

Artur Chytła

 • nauczyciel muzyki 

Marta Szymoniak

 • psycholog szkolny 

Wioleta Suszyńska

 • pomoc nauczyciela w przedszkolu 

Kamila Zalas

 • opiekun świetlicy szkolnej 
 • nauczyciel EDB

Aneta Berestecka

 • nauczyciel wspomagający
 • koordynator zadań profilaktyczno-zdrowotnych

Zobacz stronę