Nauczyciele rok szkolny 2022/23

BYĆ NAUCZYCIELEM.

Uczyć dodawania, odejmowania, stawiania liter,
stulania liter w słowa,
układania słów w zdania poprawne stylistycznie.
Potem w domu siedzieć bez końca nad zeszytami
przy poprawianiu głupich błędów. I troszczyć się
ustawicznie o dzieci ...,
Być im jak matka, jak ojciec, jak koleżanka, jak kolega.
Uczyć zachowania się, wyrażania się, jedzenia,
higieny. Poprawiać kokardy, włosy, fartuszki,
wycierać nosy, zawiązywać sznurowadła.
Upominać. Bez końca upominać serdecznie.


Być aktorem, klownem, spowiednikiem, prorokiem.
Widzieć tydzień za tygodniem, rok za rokiem jak
dziecko nieporadne, bałaganiarskie zmienia się, pięknieje,

szlachetnieje, staje się coraz bardziej człowiekiem.
Aż do końca klasy, szkoły. Wtedy
kwiaty, łzy, wierszyki, słowa pożegnania,
skurcz w gardle. Jeszcze przelotne wizyty,
zanikające listy. Aż kolejne twoje dziecko tonie w tłumie.

Potem powrócić do klasy i następnym dzieciom
być jak najbliższy człowiek na świecie. ks Mieczysław Maliński 

Joanna Matysiewicz

 • nauczanie zintegrowane
 • wychowawca klasy III
 • przewodnicząca zespołu do spraw szkolnictwa specjalnego 
 • zajęcia rewalidacyjne

Bożena Zarazińska

 • nauczyciel matematyki w klasach IV- VIII
 • nauczyciel informatyki w klasach IV- VIII
 • lider WDN
 • administrator strony internetowej szkoły
 • przewodnicząca zespołu- matematyczno- przyrodniczego

Małgorzata Bielecka

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • wychowawca klasy II
 • koordynator zadań profilaktyczno-zdrowotnych

Julianna Wdowiak 

 • Nauczyciel religii, techniki, WDŻ
 • wychowawca klasy VIII
 • logopeda
 • koordynator d/s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • przewodnicząca Szkolnego Koła Wolontariatu
 • zajęcia rewalidacyjne

Anna Mazur

 • nauczyciel przyrody, biologii, geografii i plastyki
 • wychowawca klasy V
 • opiekun szkolnej biblioteki
 • rzecznik praw ucznia
 • przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji 

Ewelina Skoczyńska

 • nauczyciel języka niemieckiego

Joanna Bochenek

 • nauczyciel języka angielskiego

Marta Szwiec- Pater

 • nauczyciel klasy I
 • koordynator zespołu do spraw bezpieczeństwa

Marta Wasilewicz

 • nauczyciel wspomagający

Dominika Wojtowicz

 • nauczyciel przedszkola

Ewa Maćkowska

 • nauczyciel wspomagający
 • nauczyciel doradztwa zawodowego
 • zajęcia rewalidacyjne

Agata Szkołut

 • nauczyciel wychowania fizycznego klasy IV- VIII
 • gimnastyka korekcyjna
 • wychowawca klasy VI
 • koordynator zadań profilaktyczno- zdrowotnych 

Katarzyna Więcek

 • nauczyciel języka polskiego klasy IV- VIII
 • opiekun Samorządu Szkolnego Uczniowskiego
 • przewodnicząca zespołu humanistycznego 

Dariusz Kucner

 • pedagog szkolny
 • dyrektor szkoły

Grażyna Studenna 

 • nauczyciel fizyki i chemii klasy VIII
 • przewodnicząca zespołu d/s kształcenia na odległość
 • koordynator e-dziennika

Martyna Kasińska 

 • wychowawca “zerówki” 

Małgorzata Wincenciak- Podbucka 

 • nauczyciel historii, wos
 • administrator szkolnej strony na portalu społecznościowym Facebook

Artur Chytła

 • nauczyciel muzyki 

Marta Szymoniak

 • psycholog szkolny 

Ewelina Płachta

 • pomoc nauczyciela w przedszkolu 

Kamila Zalas

 • opiekun świetlicy szkolnej 
 • nauczyciel EDB

Zobacz stronę