Koło Przyjaciół Szkoły

Koło Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole

 

Misją stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc szkołom i uczniom, w miarę pozyskiwanych środków.

Obszary działań:

  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Nauka, kultura, ekologia
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

 

Zarząd Koła Przyjaciół Szkoły:

  • przewodnicząca: Julianna Wdowiak
  • zastępca przewodniczącej: Anna Podbucka
  • skarbnik: Małgorzata Samborska

Koło Przyjaciół Szkoły tworzą również:

Monika Koliczko, Agnieszka Taurowska, Renata Brzezińska, Joanna Raube, Małgorzata Wincenciak-Podbucka, Renata Bilska, Bożena Zarazińska, Marta Biegała, Katarzyna Paczkowska, Aleksandra Gomułka, Katarzyna Ogrodowicz, Szymon Czyżowicz, Katarzyna Więcek, Magdalena Dąbrowska, Ewa Nowak. Joanna Matysiewicz, Wioleta Kurzac, Magdalena Radyk, Anna Honorska, Małgorzata Bielecka, Mariola Buzdygan, Kazimiera Gomułka

e-mail: j.wdowiak@sporzeszkow.pl

Nr konta bankowego: 51 1020 5242 0000 2602 0296 8907 PKO BP w Wołowie

Dziękujemy za wpłaty.