Samorząd szkolny 2023/2024

 

przewodnicząca– Antonina Więcek, klasa VI

zastępca– Elżbieta Dumańska, klasa VII

sekretarz- Hanna Rejmak, klasa VI

W skład Samorządu Szkolnego wchodzą również członkowie poszczególnych samorządów klasowych.