Izba regionalna

Izba Regionalna im. Cathleen Ward przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

Ekspozycja 1

Ekspozycja 2 Ekspozycja 3 Ekspozycja 4

Ekspozycja 5

Partnerzy projektu

Kontynuując działania wzbogacające zbiory Izby Regionalnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 2 października 2020 r. przeprowadziliśmy wywiad z organizatorką i założycielką tej orzeszkowskiej perełki, Panią Kazimierą Gomułką.

Rozmowę prowadziły uczennice klasy VIII naszej szkoły: Alicja Koliczko, Weronika Sakowska, Patrycja Buzdygan

Film zrealizowano w ramach projektu „Działaj Lokalnie – „Spacer z przeszłości w przyszłość”, dofinansowanego przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności (PAFP) z udziałem środków Gminy Wińsko.

Orzeszków, listopad 2020 r.