28 lutego, 2021

Rezonans

Gdy częstotliwość drgań pobudzających jakieś ciało jest równa częstotliwości jego drgań własnych, drgania się wzmacniają. To zjawisko nazywa się rezonansem. Rezonans występuje zarówno przy drganiach mechanicznych, jak i elektrycznych.