20 września, 2021

Aktywny i zdrowy styl życia

Aktywny i zdrowy styl życia

Nasza sala gimnastyczna rośnie z dnia na dzień. Obserwujemy  codziennie jak na placu budowy nowej sali sportowej duża ekipa robotników i najcięższy sprzęt: dźwigi, koparki, wywrotki wznoszą ją do góry.  To, co się tam dzieje, jest teraz w Orzeszkowie najciekawszym tematem.

Już widzimy oczyma wyobraźni jak ćwiczymy na lekcjach wychowania fizycznego, jak korzystamy
z wymiarowych boisk do piłki nożnej, piłki siatkowej czy też do kosza.
Z tego też względu ogłaszamy konkurs plastyczno-techniczny, aby propagować zdrowy styl życia (zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, itp.)

Celem Konkursu jest:
– stworzenie poradnika o aktywnym i zdrowym stylu życia,
– zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży szkolnej,
– pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Ponadto, Konkurs ma na celu:

–   wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
–    rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
–    kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
–    propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

 Regulamin

 1. Temat pracy – „ Aktywny i zdrowy styl życia” – poradnik
 2. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osób wykonujących prace.
 3. Technika wykonywania prac zostanie podzielona na dwie kategorie wiekowe uczestników:
  • I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0 – III
  • II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VIII
 4. Uczniowie wykonają prace plastyczne dowolną techniką płaską w  formacie  A4 maksymalnie 10 stron
  a) techniką rysunkową (kredki)
  b) techniką malarską (akwarela, malowanie na mokrym papierze, pryskanie za pomocą szczoteczki lub linijki, itp.)
  c) techniką wycinankową lub wydzierankową
  d) drukowanie stemplem (role stempla może stanowić warzywo, liść, gąbka, korek itp.)
  e) zabawa w domalowywanie (pocięcie fotografii z czasopism)
  f) inne techniki plastyczne
 5. Ostateczny termin składania prac 31 maja.
 6. Praca  powinna  zawierać informację: imię i nazwisko autora, klasa.
 7. Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba).
  Prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę
 8. O wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  decyduje  Kapituła   Konkursowa w składzie: Julianna Wdowiak i Anna Mazur

  Kryteria oceny:

  1) poprawność merytoryczna,
  2) trafność doboru tematu pracy,
  3) wyraz artystyczny,
  4) oryginalność
  5) samodzielność – w klasach IV – VIII

  Organizatorzy

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast