PASOWANIE NA CZYTELNIKA

         W środę 02.03.2022 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie zostali włączeni  do grona czytelników. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

      Zanim jednak złożyli przyrzeczenie  uczestniczyli  w zajęciach bibliotecznych ,,Moja pierwsza wizyta w szkolnej bibliotece”, podczas  których zapoznali się z regulaminem biblioteki i  z jej księgozbiorem. Dzieci dowiedziały się,  jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić czytając książkę.

  Następnie zostali poddani egzaminowi w trakcie którego odgadywali  bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek, baśni i wierszy. Zmaganiom swoich uczniów pilnie przyglądała się pani M. Bielecka – wychowawca klasy.
Klasa I doskonale poradziła sobie ze wszystkimi zdaniami.

          Po  wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki  uczniowie klasy I w skupieniu i z powagą złożyli uroczyste przyrzeczenie. Na pamiątkę tej uroczystości pan dyrektor D. Kucner wręczył  każdemu uczniowi dyplom. Dodatkowo dzieci otrzymały zakładki.
W tym też dniu uczniowie klasy I wypożyczyli swoją pierwszą książeczkę.

Treść przyrzeczenia

My uczniowie pierwszej klasy
Uroczyście przyrzekamy
Że będziemy kochać książki
Krzywdy zrobić im nie damy.
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielka powagą
Przyrzekamy!