Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  informuje, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego – nabór uzupełniający trwa od dnia 04 maja 2023 do dnia 12 maja 2023 /do godz. 15:00/

Nabór uzupełniający dotyczy wyłącznie:

– dzieci sześcioletnich  urodzonych w 2017 roku

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Po wypełnieniu, komplet dokumentów należy przekazać  do sekretariatu szkoły.

Zgodnie z harmonogramem:

1/ dnia 18 maja 2023 r. do godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  w naborze uzupełniającym ,

2/ od 19.05.2023 r. do 24.05.2023 r. do godz. 15:00 -rodzice kandydata składają „Oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego „ – druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły ,

3/ dnia 25 maja 2023 r. do godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego 6-cio latków w naborze uzupełniającym.

Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko na rok 2023/2024 plik *.zip