Laboratoria Przyszłości  #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci
 
Dzieci na zajęciach świetlicowych projektowały własne znaki/symbole za pomocą  robotów Codey Rocky, które miały przypominać o zasadach zachowania podczas wizyty w Parku Narodowym. Codey – czyli głowa robota Codey Rocky – posiada programowalny ekran. To ponad 100 diod LED, które można gasić i zapalać. Dzięki temu możemy rysować po wyświetlaczu Codey`a. Uczniowie zanim przystąpili do programowania, przypomnieli jakie znają znaki, co one oznaczają oraz dzielili te znaki na cztery grupy: ostrzegawcze, nakazu, zakazu i informacyjne. Następnie przystąpili do tworzenia i sprawdzania algorytmu.
Kamila Zalas
 
Uczniowie klasy VIII zapoznali się z nowoczesną stacją lutowniczą, która uatrakcyjni zajęcia techniczne. Uczniowie starannie rozpakowali sprzęt, sprawdzili całe wyposażenie, zapoznali się z instrukcją obsługi i przepisami BHP. Z pewnością nowy sprzęt przyczyni się do poszerzenia kompetencji uczniów starszych klas z naszej szkoły. Klasa VIII zajęcia techniczne już zakończyła, udało się jednak klasie zapoznać z nowym sprzętem na godzinie wychowawczej.
Julianna Wdowiak

 Na kolejnych zajęciach komputerowych uczniowie klasy pierwszej doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz pogłębiali swoja wiedze na temat nowoczesnych urządzeń dostępnych w pracowni komputerowej w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Nowoczesne urządzenia i technologie jak zwykle wzbudziły w uczniach ciekawość.
Marta Szwiec- Pater

Uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach utrwalających znajomość znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego. Dzieci rozpoczęły lekcję od zabawy ruchowej. Następnie rozwiązywały zagadki, wykonywały znaki drogowe. Aż w końcu przyszedł czas na roboty codey rocky. Gdy już znaki były gotowe a roboty ustawione na matach- ulicach uczniowie w praktyczny sposób sprawdzali swoją wiedzę. Dzieci podróżowały po mieście, planowały drogę dojazdu do parkingu czy miejsca zamieszkania, pamiętając o przestrzeganiu ustawionych znaków drogowych. Zajęcia były znakomitą okazją do pracy z robotami, planowania i realizowania własnych projektów. Uczniowie realizując te prace doskonalili współdziałanie w grupie, posługiwanie się tabletem. Wspólnie korzystali z udostępnionych im stron i zasobów internetowych. Współpracując z kolegami i koleżankami, wymieniając się z nimi pomysłami i doświadczeniami efektywniej wykorzystywali nowoczesną technologię.
Małgorzata Bielecka

 W ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, uczniowie klasy III samodzielnie pracowali z robotami Codey Rocky. Z zaangażowaniem włączali się w działania obejmujące programowanie. Posługując się nowoczesnymi technologiami rozwijali fantazję i logiczne myślenie. Mieli przy tym dużo radości i pożytku, doskonale łącząc naukę z zabawą. w.
Joanna Matysiewicz
 
W ramach laboratoriów przyszłości młodsze klasy kodowały robota Codey Rocky. Ucząc się języka programowania, rozwijali logiczne myślenie i współpracę w grupie. Praca z nowoczesnym robotem i wykonaną przez ucznia w ramach konkursu gminnego planszą do gry sprawiało, że uczniowie łączyli naukę z zabawą.
Katarzyna Więcek
 
Na zajęciach rozwijających oraz lekcji z informatyki uczniowie klas IV- VIII projektowali w programie tinkercad gadżety dla swoich mam. 26 dzień maja był dobrą okazją na wręczenie mamom samodzielnie zaprojektowanych i dyrukowanych serduszek, pierścionków, kwiatków. 
Bożena Zarazińska
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratoria Przyszłości  #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci