Olimpiada Sportowa w Wińsku

            14 czerwca 2023r. uczniowie klas I – III naszej szkoły uczestniczyli w Olimpiadzie Sportowej Dzieci Gminy Wińsko, która miała miejsce w Szkole Podstawowej w Wińsku.  W poszczególnych konkurencjach brały udział drużyny ośmioosobowe, wyłonione z każdej placówki. Poprzez zmagania w zawodach uczniowie promowali zdrowy styl życia,  a także rozwijali tężyznę fizyczną i aktywność ruchową. Do zadań przeznaczonych do wykonania należały: biegi sprinterskie, skoki obunóż i jednonóż, wyścig „raków”, podania piłki w rzędzie, a także podsumowująca zawody sztafeta.
Nasi zawodnicy z wielkim zapałem i poświęceniem wykonywali poszczególne zadania. Mimo wysiłku włożonego w kolejne konkurencje, uśmiech nie schodził im z twarzy. Zawodom towarzyszyła iście olimpijska atmosfera z pełną salą kibiców i dochodzącym zewsząd aplauzem. Przeprowadzone wspólne rozgrywki sprzyjały integracji uczniów i pozwalały zacieśniać więzi koleżeńskie.
Na zakończenie zawodów drużyna otrzymała puchar i dyplom oraz piłkę nożną. Wszyscy uczestnicy natomiast pamiątkowe odznaki i zdrowe przekąski.
Jeszcze raz potwierdziła się zasada „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.