Program profilaktyczny “Razem łatwiej”

 
 
Nasz Szkoła bierze udział w programie profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 r.