21 czerwca, 2021

Pierwsza pomoc. Realizacja programu- Bezpieczny Dolnoślązak

             W dniach 11 – 12. 05. 2021r. w klasach I i II zostały przeprowadzone czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Zajęcia były elementem realizacji wojewódzkiego programy- Bezpieczny Dolnoślązak. Uczniom został zaprezentowany film obrazujący najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w domu oraz dotyczące pierwszej pomocy. Następnie omówiono kolejne etapy zachowania się w przypadku potrzeby ratowania osoby nieprzytomnej. Uczniowie otrzymali książeczkę do nauki pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” i poznawali kolejne jej etapy. Następnie przystąpiono do działań praktycznych. Po pokazie przez nauczyciela- Joannę Matysiewicz, dzieci same ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy – układanie poszkodowanego nieprzytomnego, który oddycha – w pozycji bocznej oraz  postępowania w przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha – wdechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej. Ponadto przypomniano ważne numery alarmowe i przeprowadzano przykładowe rozmowy z odpowiednimi służbami. W celu utrwalenia nabytej wiedzy, dzieci kolorowały ilustracje związane z tematem. Na zakończenie przeprowadzono egzamin, który wszyscy uczniowie zdali pomyślnie. Uwieńczeniem działań było wręczenie każdemu uczniowi Certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast