Gminny konkurs rozstrzygnięty!!!

 

 

Zakończył się konkurs “Jesiennym wierszem malowane”, który był skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VI w naszej gminie. Spośród wszystkich prac, które spłunęły do naszej placówki, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.  Komisja, podczas oceny prac, brała pod uwagę zgodność ilustracji z regulaminem konkursu, spełnienie założeń tematycznych konkursu, jakość walorów tematycznych i artystycznych, a także oryginalność, pomysł i wrażenie artystyczne.

Miejsce pierwsze:

Dominik Wałęcki i Mateusz Golik,

 

Miejsce drugie:

Hanna Rejmak,

 

Miejsce trzecie:

Piotr Syska, Antonina Więcek,

 

Wyróżnienia:

Dorota Płachta i Maja Narolska.

 

Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do zwycięzców. Laureatom gratulujemy.