III Powiatowy Konkurs Informatyczny- Infobystrzaki

 

21 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Informatycznym- Ifobystrzaki.  Uczniowie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV- VI i klasy VII- VIII tworzyli programy (skrypty)  w języku SCRATCH. Dzisiaj tematem przewodnim w obu grupach wiekowych była Wyspa Skarbów. Uczniowie przygotowywali gry lub animacje. 

 

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży,
• zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy,
• poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji
społecznościowych,
• stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów uzdolnionych, a nauczycielom
warunków twórczej pracy z młodzieżą,
• rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
• przygotowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach informatycznych,
• popularyzacja języka kodowania Scratch

 

Do etapu powiatowego w kategorii klas IV- VI zakwalifikowali się: Maja Zarazińska z klasy V, Ania Świrska z klasy V oraz Tosia Więcek z klasy VI. W kategorii klas VII- VIII  do etapu powiatoweo w Wołowie pojadą Jagoda Podbucka, Igor Żurawski i Ela Dumańska- wszyscy z klasy VII. Finalistom gratulujemy i życzymy udziału w Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.

 

Bożena Zarazińska
nauczyciel informatyki