20 września, 2021

Sprawozdanie z projektu Młodzi w akcji+

 

 

 
Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierały ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą stworzyli własny projekt, mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.
Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyli uczniowie klasy VIII, Alicja Koliczko, Weronika Sakowska, Michał Świrski. Uczniowie skupili swoją uwagę na zagadnieniu pn. Edukacja zdalna czy tęsknimy za szkołą. Przeprowadzili wywiad, ankietę ze swoimi kolegami. Zastanowili się, jak wykorzystać uzyskane wyniki w swoim projekcie sprawdzili, kto może wesprzeć ich działania. Swoje obserwacji i spostrzeżenia umieścili na platformie, na której pracowali podczas trwania projektu, tam zamieszczali efekty swojej pracy, które zostały ocenione przez fachowców. Uczniowie uczestniczyli w dwóch szkoleniach,  wzięli udział zdalnie w wykładzie inauguracyjnym  i wysłuchali prelekcji dr hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich na temat społeczeństwa obywatelskiego. Podsumowaniem projektu była prezentacja „Jak działaliśmy” kolejne spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz challenge dla zespołów.
Udział w tym projekcie był ciekawym doświadczeniem dla uczniów, zdobyli nowe umiejętności, wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością. Z pewnością zachęcają kolejne roczniki do wzięcia udziału w nowej edycji.
 
 
 
 
 
 
 
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast