Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola – wyniki

Lista dzieci  biorących udział w rekrutacji / nabór uzupełniający/ i zakwalifikowanych  do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych Szkoły  Podstawowej  im. Jana  Markiewicza w  Orzeszkowie  na rok szkolny 2022/2023.

  1. Stembalska Jagoda

Bardzo proszę rodziców  w/w dziecka  o  potwierdzenie  woli  przyjęcia  dziecka  do oddziału przedszkolnego    w postaci  pisemnego  oświadczenia / do pobrania w sekretariacie szkoły / w nieprzekraczalnym terminie  od 16.05.2022  do  20.05.2022 r. do godz.15 :00.