Nasi uczniowie w finale Powiatowego Konkursu Informatycznego- Infobystrzaki!

 

14 listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w II Powiatowym Konkursie Informatycznym- Infobystrzaki organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło sześcioro uczniów z klasy VIII.

Celem konkursu było:
– rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży,
– poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych,
– stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów uzdolnionych, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą,
–  rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– przygotowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach informatycznych,
– popularyzacja języka kodowania Scratch.

Dzisiaj, 21 listopada odbył się w Brzegu Dolnym finał II Powiatowego Konkursu Informatycznego- Infobystrzaki. Uczniowie wykonywali pracę w języku Scratch w dwóch kategoriach:
klasy IV- VI Temat: Święty Mikołaj
Klasy VII- VIII Temat: Świąteczna niespodzianka.

Wśród finalistów znaleźli się uczniowie naszej szkoły- Natalia Kamińska i Filip Bilski z klasy VIII. Finalistom życzymy wygranej oraz powodzenia na polu informatycznym.

Wielkie podziękowania dla pana Grzegorza Bilskiego za transport uczniów na konkurs do Brzegu Dolnego.

 

Nauczyciel informatyki
Bożena Zarazińska