Szkolny Konkurs na Wielkanocnego Zająca

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza
  w Orzeszkowie.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie
  i skierowany wyłącznie do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do tejże szkoły oraz ich rodziców.
 4. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora
  w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu.

 

 1. Cele konkursu:
 • pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i kreatywności plastycznej dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • kultywowanie tradycji wykonywania stroików wielkanocnych.

 

III. Harmonogram konkursu.

 • 02.2024r. – ogłoszenie konkursu,
 • 02.2024r. – 21.03.2024r. – przyjmowanie prac konkursowych,
 • 03.2024r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom, ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Uczestnictwo w konkursie.

 

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z wszystkich grup wiekowych uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko zająca wielkanocnego w dowolnej formie, wielkości i kształcie.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z informacjami o autorze (imię i nazwisko autora pracy oraz klasę).
 4. Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac.
 5. Prace należy składać u wychowawcy klasy do której uczęszcza dziecko.
 6. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 

 1. Ocena pracy.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody za 1 miejsce oraz wyróżnienia w trzech grupach wiekowych:
 • przedszkole i zerówka,
 • klasy I-IV,
 • klasy V-VII.
 1. Prace zostaną ocenione pod względem:
  • zgodności z tematem,
  • walorów estetycznych,
  • wkładu twórczego,
  • pomysłowości i oryginalności,
  • estetyki wykonania,
  • wykorzystania materiałów naturalnych.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
 1. Jury oceni prace w w/w aspektach.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: sporzeszkow.pl; tego samego dnia nastąpi oficjalne nagrodzenie laureatów konkursu.
 3. Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w holu szkoły.
 4. Najładniejsze prace konkursowe wezmą udział w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie
  w czasie trwania konkursu.
 2. Zgadzając się z warunkami Regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 3. W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora pod adresem: sporzeszkow.pl.