Zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ.U z 2019, poz. 1696/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie wyznaczył osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Obowiązki koordynatora powierzono p. Juliannie Wdowiak (nauczyciel).

P o b i e r z   

Klauzula dostępności