Laboratoria Przyszłości- podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 

Laboratoria Przyszłości  #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości- to program rządowy, który realizujemy od września 2022 r. Celem tego programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesne sprzęty edukacyjne.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia w ramach programu prowadziło 10 nauczycieli (B. Zarazińska, G. Studenna, M. Szwiec- Pater, M. Bielecka, J. Matysiewicz, A. Mazur, K. Więcek, J. Wdowiak, K. Zalas, A. Berestecka) podczas swoich przedmiotów, na zajęciach dodatkowych, świetlicy oraz realizując projekt „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu!”.

W trakcie roku szkolnego nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez PCDN, webinariach, szkoleniach online oraz szkoląc się wzajemnie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Co miesiąc pojawiała się informacja o realizacji programu- Laboratoria Przyszłości w założonej stronie Internetowej. Ważniejsze wydarzenia były opisywanie na gazetce poświęconej Laboratoriom Przyszłości.

Podczas pierwszych spotkań we wrześniu uczniowie dowiedzieli się więcej o realizowanym programie. Obejrzeli przygotowaną przez koordynatora prezentację oraz zapoznali się ze stroną internetową poświęconą Laboratoriom Przyszłości, na którą będą mogli zaglądać, chcąc śledzić na bieżąco nasze działania. Uczniowie mogli zobaczyć, dotknąć nowoczesne pomoce o które wzbogaciła się nasza szkoła. 

W trakcie kolejnych zajęć uczniowie poznali bliżej drukarkę 3D oraz technologię przestrzennego wydruku w 3D. Pracując w programie Tinkercad uczniowie projektowali różne gadżety, np. serduszka, które późnej drukowali i wykorzystywali jako prezenty dla swoich mam, projektowano i drukowano znak graficzny liczby Pi, podczas obchodów Dnia Liczby. Drukowano także elementy do prac plastycznych, np. wydruki znaków drogowych, które wykorzystano przy tworzeniu makiety do  ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kierunek- bezpieczeństwo” itp. Uczniowie klasy VIII projektowali, drukowali oraz skanowali ozdoby choinkowe, wykorzystując zakupiony skaner 3D.

Dużym zainteresowaniem cieszył się aparat fotograficzny z całym wyposażeniem. Aparat wykorzystywany był do dokumentacji wydarzeń z życia szkoły. Podczas uroczystości Święta Szkoły fotografowano chętne osoby w przygotowanym bajkowym studio fotograficznym. Do stworzenia studia wykorzystane zostały lampy studyjne również będące na wyposażeniu szkoły z projektu Laboratoria Przyszłości.

W ramach zajęć rozwijających z przyrody uczniowie klasy IV mieli okazję pracować z cyfrowym mobilnym laboratorium Labdisc. Podczas zajęć uczniowie: mierzyli temperaturę w pomieszczeniu i na dworze, porównywali temperaturę wody zimnej i ugotowanej, mierzyli poziom hałasu, sprawdzali swoje tętno oraz sprawdzali swoje położenie przy użyciu GPS

Uczniowie każdej klasy poznali roboty Codey Rocky. Dzieci uczyły się podstaw programowania i wdrażania logiki w praktyce. Miały możliwość samodzielnego programowania Codey Rocky. Wykorzystując wbudowane w roboty środowisko programistyczne, uczniowie tworzyli i stawiali robotom różne zadania do wykonania.

Uczniowie klasy IV-VI uczestniczyli w zajęciach technicznych z obsługi stacji lutowniczej. Poznali stację na gorące powietrze oraz lutownice kolbową.

Uczniowie klasy VIII zapoznali się z nowoczesnym urządzeniem gimbalem. Gimbal, inaczej stabilizator, to nowoczesny i łatwy w obsłudze gadżet, na którym można zamontować smartfona, kamerkę sportową lub aparat.

Laboratoria Przyszłości  #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

 

Koordynator projektu
Bożena Zarazińska